غذاخوری دانشگاه شهید بهشتی
     
غذاخوری اساتید هیات علمی
  اساتید هیات علمی می توانند جهت مشاهده فهرست غذاها و رزرو غذا از طریق پیوند زیر اقدام نمایند.

 
 
آدرس: میدان مرکزی دانشگاه، روبروی باجه خودپرداز بانک تجارت
     
غذاخوری دانشجویان
کلیه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی  اعم از دانشجویان پردیس فنی شهید عباسپور می توانند از طریق پیوند زیر اقدام به رزرو غذا نمایند.
توجه: لطفا در هنگام رزرو غذا در انتخاب نوع «سلف» دقت فرمایید زیرا غذا فقط در محل رزرو شده قابل تحویل خواهد بود.

آدرس غذاخوری خانم ها: میدان مرکزی دانشگاه، روبروی باجه خودپرداز بانک تجارت
  آدرس غذاخوری آقایان: میدان مرکزی دانشگاه، جنب ساختمان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
  غذاخوری کارمندان  
کارمندان می توانند جهت مشاهده فهرست غذاها و رزرو غذا از طریق پیوند زیر اقدام نمایند.

آدرس: میدان مرکزی دانشگاه، ضلع جنوبی غذاخوری دانشجویان دختر
     
مدیریت خدمات دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
اداره تغذیه - دفاتر اتوماسیون تغذیه
شماره های تماس  29902288 و 29902294