غذاخوری دانشگاه شهید بهشتی
غذاخوری دانشجویان

کلیه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی  اعم از دانشجویان پردیس فنی شهید عباسپور می توانند از طریق پیوند زیر اقدام به رزرو غذا نمایند.
توجه: لطفا در هنگام رزرو غذا در انتخاب نوع «سلف» دقت فرمایید زیرا غذا فقط در محل رزرو شده قابل تحویل خواهد بود.


آدرس غذاخوری خانم ها: میدان مرکزی دانشگاه، روبروی باجه خودپرداز بانک تجارت
  آدرس غذاخوری آقایان: میدان مرکزی دانشگاه، جنب ساختمان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  غذاخوری کارمندان

کلیه کارمندان دانشگاه شهید بهشتی  اعم از کارمندان پردیس فنی شهید عباسپور می توانند جهت مشاهده فهرست غذاها و رزرو غذا به سامانه جدید تغذیه که از طریق پیوند زیر قابل دسترسی است اقدام نمایند.
لازم بذکر است شناسه کاربری و رمزعبور برای اولین ورود به سامانه جدید شماره ملی شما است.

نکته 1: کلیه کارمندان پردیس فنی شهید عباسپور جهت رزرو غذا به سامانه جدید تغذیه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
نکته 2: از شنبه 9 خرداد 94 دریافت غذا فقط با رزرو قبلی میسر است.


 
مدیریت خدمات دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
اداره تغذیه - دفاتر اتوماسیون تغذیه
شماره های تماس  29902288 و 29902294