غذاخوری دانشگاه شهید بهشتی
غذاخوری دانشجویان
کلیه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی  اعم از دانشجویان پردیس فنی شهید عباسپور می توانند از طریق پیوند زیر اقدام به رزرو غذا نمایند.
توجه: لطفا در هنگام رزرو غذا در انتخاب نوع «سلف» دقت فرمایید زیرا غذا فقط در محل رزرو شده قابل تحویل خواهد بود.


آدرس غذاخوری خانم ها: میدان مرکزی دانشگاه، روبروی باجه خودپرداز بانک تجارت
  آدرس غذاخوری آقایان: میدان مرکزی دانشگاه، جنب ساختمان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  

  غذاخوری کارمندان  
کارمندان دانشگاه شهید بهشتی می توانند جهت مشاهده فهرست غذاها و رزرو غذا می توانند به سامانه جدید تغذیه که از طریق پیوند زیر قابل دسترسی است اقدام نمایند.
لازم بذکر است شناسه کاربری و رمزعبور برای اولین ورود به سامانه جدید شماره ملی شما است.


 
 
کارمندان پردیس فنی شهید عباسپور جهت استفاده از سامانه تغذیه جدید کارمندان لازم است ابتدا جهت کدینگ کارت های پرسنلی خود طی روزهای 2 خرداد تا 6 خرداد 94 در ساعاتی غیر از ساعات توزیع ناهار به جناب آقای کاظمی مسئول اداره تغذیه مراجعه نمایند. 
بدیهی است تا پایان زمان تعیین شده جهت کدینگ کارت ها کارمندان می توانند از طریق پیوند ذیل و مطابق روال قبل جهت ررزو غذا اقدام نمایند.
 
مدیریت خدمات دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
اداره تغذیه - دفاتر اتوماسیون تغذیه
شماره های تماس  29902288 و 29902294